VALİ KEBABI

KISA AÇIKLAMA YOK

Porsiyon

TEK - 0 TL
BUÇUK - 0 TL
DUBLE - 0 TL
TEK - 75 TL
BUÇUK - 110 TL
DUBLE - 150 TL
TEK - 75 TL
BUÇUK - 112.5 TL
DUBLE - 150 TL

Ürün Fiyatı : 75.00 TL

Adet : 1
BENİM SEPETİM